Bytové domy

Obchodné a nemocničné centrá

Administratívne budovy a školy

Hotely a relaxačno - verejné miesta

Športové objekty

Prírodný kameň

Privátne kúpeľne

Výrobné haly

Privátne kuchyne