Sídlo kongregácie Jakubovo nám.  Bratislava

Ústav srdcovo cievnych chorôb Banská Bystrica

Obchodné centrum CITY ARENA Trnava

STOP SHOP Liptovský Mikuláš

Medicínske centrum ORBIS Nitra

Obchodné centrum Skalica